Głównym składnikiem koziego mleka modyfikowanego Capricare® jest pełne mleko kozie.

Mleko kozie jest źródłem białka, kwasów tłuszczowych i wielu innych ważnych składników odżywczych.

To, co odróżnia mleko kozie od krowiego to przede wszystkim białka i tłuszcze. Istotną różnicą jest też proces wydzielania mleka. Mleko kozie jest głównie wydzielane przez gruczoł zwany „apokrynowym", a mleko krowie wyłącznie przez gruczoł „merokrynowy".

Trawienie

Kozie mleko modyfikowane Capricare® składa się z naturalnych białek pełnego mleka koziego. W procesie trawienia w żołądku dziecka przybierają one zwartą formę przypominającą twaróg – to skrzep kazeinowy.

Krowie mleko modyfikowane
Kozie mleko modyfikowane

Białka

Mleko składa się z kazeiny i białek serwatkowych. Wyróżniamy cztery białka kazeiny: alfa-s1, alfa-s2, beta i kappa, a także dwa główne białka serwatkowe: laktoglobulina-beta oraz laktoglobulina-alfa.

Przeważnie mleko kozie zawiera dużo mniej kazeiny alfa-s1 i więcej kazeiny beta w porównaniu z mlekiem krowim. Nie wszystkie mleka kozie mają takie same właściwości. Jest to uwarunkowane genetycznie. Mleko od niektórych kóz, podobnie do mleka krowiego, może zwierać wyższy poziom kazeiny alfa-s1. Z tego powodu rolnicy dostarczający mleko kozie do Capricare® dokonują selekcji kóz i wybierają te, których mleko charakteryzuje się niskim poziomem kazeiny.

Tłuszcze

Tłuszcz w mleku składa się z mniej więcej 30 różnych kwasów tłuszczowych. Tłuszcz mleka koziego zawiera dwa razy więcej średniołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych (kapronowy C6:0, kaprylowy C8:0, kaprynowy C10:0) w porównaniu z mlekiem krowim. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe są szybciej trawione niż długołańcuchowe kwasy tłuszczowe.

Proces wydzielania mleka

Kiedy mleko jest wytwarzane w gruczole mlecznym, w komórkach tworzą się drobne kropelki. Kropelki mleka zawierające białka mogą być uwalniane na dwa sposoby:

  • Wydzielanie merokrynowe, w trakcie którego kropelki mleka łączą się z błoną komórkową, uwalniając zawartość bez uszkodzenia elementów komórki.
  • Wydzielanie apokrynowe, w trakcie którego kropelki mleka odrywają się od komórki wraz z jej fragmentem.

Mleko kozie w głównym stopniu wydzielane jest przez gruczoły apokrynowe, a mleko krowie wyłącznie przez gruczoły merokrynowe. Mleko ludzkie wydzielane jest głównie przez gruczoły apokrynowe.

Wydzielanie merokrynowe
Wyłącznie u krów
Wydzielanie apokrynowe
Głównie u ludzi i kóz

Głównym składnikiem koziego mleka modyfikowanego Capricare® jest pełne mleko kozie.

Mleko kozie jest źródłem białka, kwasów tłuszczowych i wielu innych ważnych składników odżywczych.

To, co odróżnia mleko kozie od krowiego to przede wszystkim białka i tłuszcze. Istotną różnicą jest też proces wydzielania mleka. Mleko kozie jest głównie wydzielane przez gruczoł zwany „apokrynowym", a mleko krowie wyłącznie przez gruczoł „merokrynowy".

Trawienie

Kozie mleko modyfikowane Capricare® składa się z naturalnych białek pełnego mleka koziego. W procesie trawienia w żołądku dziecka przybierają one zwartą formę przypominającą twaróg – to skrzep kazeinowy.

Krowie mleko modyfikowane
Kozie mleko modyfikowane

Białka

Mleko składa się z kazeiny i białek serwatkowych. Wyróżniamy cztery białka kazeiny: alfa-s1, alfa-s2, beta i kappa, a także dwa główne białka serwatkowe: laktoglobulina-beta oraz laktoglobulina-alfa.

Przeważnie mleko kozie zawiera dużo mniej kazeiny alfa-s1 i więcej kazeiny beta w porównaniu z mlekiem krowim. Nie wszystkie mleka kozie mają takie same właściwości. Jest to uwarunkowane genetycznie. Mleko od niektórych kóz, podobnie do mleka krowiego, może zwierać wyższy poziom kazeiny alfa-s1. Z tego powodu rolnicy dostarczający mleko kozie do Capricare® dokonują selekcji kóz i wybierają te, których mleko charakteryzuje się niskim poziomem kazeiny.

Tłuszcze

Tłuszcz w mleku składa się z mniej więcej 30 różnych kwasów tłuszczowych. Tłuszcz mleka koziego zawiera dwa razy więcej średniołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych (kapronowy C6:0, kaprylowy C8:0, kaprynowy C10:0) w porównaniu z mlekiem krowim. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe są szybciej trawione niż długołańcuchowe kwasy tłuszczowe.

Proces wydzielania mleka

Kiedy mleko jest wytwarzane w gruczole mlecznym, w komórkach tworzą się drobne kropelki. Kropelki mleka zawierające białka mogą być uwalniane na dwa sposoby:

  • Wydzielanie merokrynowe, w trakcie którego kropelki mleka łączą się z błoną komórkową, uwalniając zawartość bez uszkodzenia elementów komórki.
  • Wydzielanie apokrynowe, w trakcie którego kropelki mleka odrywają się od komórki wraz z jej fragmentem.

Mleko kozie w głównym stopniu wydzielane jest przez gruczoły apokrynowe, a mleko krowie wyłącznie przez gruczoły merokrynowe. Mleko ludzkie wydzielane jest głównie przez gruczoły apokrynowe.