Przebadane klinicznie**

kompletne pod względem składników odżywczych*

Kozie mleko modyfikowane Capricare® jest kompletną pod względem wartości odżywczych mieszanką opartą na pełnym mleku kozim. To jedyne kozie mleko modyfikowane, które zostało przebadane klinicznie.

 

Skład mleka modyfikowanego

Naturalne właściwości mleka koziego są najlepiej wykorzystane jeśli do produkcji mieszanki zostanie użyte pełne mleko kozie.

Kozie mleko modyfikowane Capricare®:

 • Bazuje na wyjątkowych białkach mleka koziego, zoptymalizowanych pod kątem dzieci pomiędzy 6 i 12 miesiącem życia*.
 • Zawiera składniki odżywcze niezbędne dla niemowląt*, takie jak:
  • Laktoza
  • Niezbędne witaminy i minerały
  • Istotne kwasy tłuszczowe z wybranych olei roślinnych (słonecznik i rzepak)

* Niemodyfikowanego mleka koziego lub krowiego nie powinno podawać się dzieciom poniżej 12 miesiąca życia, ponieważ nie zawiera ono odpowiedniej ilości białek, laktozy, tłuszczów, witamin i minerałów.

Ocena kliniczna

Przeprowadzono dwa odrębne, randomizowane, kontrolowane badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą (RCTs) nad składem mieszanki wyprodukowanej z pełnego mleka koziego. W badaniach porównano rozwój zdrowych noworodków karmionych mlekiem modyfikowanym kozim i krowim 1,2,3. W ostatnim randomizowanym badaniu całkowitą liczbę 200 noworodków karmionych sztucznie podzielono na dwie grupy – jednej podawano mleko modyfikowane kozie, a drugiej krowie. Dla porównania włączono też grupę referencyjną 101 dzieci karmionych piersią.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał decyzję, że mleko modyfikowane oparte na pełnym mleku kozim jest zgodne z europejskimi zaleceniami dotyczącymi składu mleka modyfikowanego początkowego i następnego. [EFSA Komisja ds. Produktów Dietetycznych (2012). Opinia Naukowa na temat odpowiednich właściwości białka mleka koziego jako źródła białka w mleku modyfikowanym początkowym i następnym. EFSA Journal 10: 2603]

Wpływ na wzrost

Nie stwierdzono różnic w przybieraniu masy ciała między niemowlętami karmionymi kozim lub krowim mlekiem modyfikowanym.

Opis składników pokarmowych

W badaniu poddano analizie rozwój niemowląt oraz składniki odżywcze, takie jak:

Żelazo: badano poziom hemoglobiny, białka które jest wskaźnikiem przyswajalności żelaza. Nie stwierdzono różnic między poziomem hemoglobiny u dzieci karmionych modyfikowanym mlekiem kozim, a tych karmionych piersią. Potwierdza to, że ilość dostarczanego przez modyfikowane mleko kozie żelaza była odpowiednia.

Kwas foliowy: Poziom kwasu foliowego u dzieci karmionych kozim mlekiem modyfikowanym był w normie, co potwierdza odpowiednią ilość dostarczanego żelaza.

Po przeanalizowaniu powyższych wyników Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał decyzję, że mleko kozie jest odpowiednim źródłem białka w mleku modyfikowanym początkowym i następnym.

Przypisy
 1. Grant, Rotherham, i in. (2005). Randomized, double-blind comparison of growth in infants receiving goat milk formula versus cow milk infant formula. J Paediatr Child Health 41: 564.
 2. Zhou, S.J, Sullivan i in. (2014) Nutritional adequacy of goat milk infant formulas for term infants: a double blinded randomised controlled trial British Journal of Nutrition 111, 1641
 3. Tannock, Lawley i in. (2013) Comparison of the Compositions of the Stool Microbiotas of Infants Fed Goat Milk Formula, Cow Milk-Based Formula, or Breast Milk Applied and Environmental Microbiology 79: 3040
 4. EFSA Komisja ds. Produktów Dietetycznych (2012). Opinia Naukowa na temat odpowiednich właściwości białka mleka koziego jako źródła białka w mleku modyfikowanym początkowym i następnym. EFSA Journal 10: 2603

Przebadane klinicznie**

kompletne pod względem składników odżywczych*

Kozie mleko modyfikowane Capricare® jest kompletną pod względem wartości odżywczych mieszanką opartą na pełnym mleku kozim. To jedyne kozie mleko modyfikowane, które zostało przebadane klinicznie.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał decyzję, że mleko modyfikowane oparte na pełnym mleku kozim jest zgodne z europejskimi zaleceniami dotyczącymi składu mleka modyfikowanego początkowego i następnego. [EFSA Komisja ds. Produktów Dietetycznych (2012). Opinia Naukowa na temat odpowiednich właściwości białka mleka koziego jako źródła białka w mleku modyfikowanym początkowym i następnym. EFSA Journal 10: 2603]

Skład mleka modyfikowanego

Naturalne właściwości mleka koziego są najlepiej wykorzystane jeśli do produkcji mieszanki zostanie użyte pełne mleko kozie.

Kozie mleko modyfikowane Capricare®:

 • Bazuje na wyjątkowych białkach mleka koziego, zoptymalizowanych pod kątem dzieci pomiędzy 6 i 12 miesiącem życia*.
 • Zawiera składniki odżywcze niezbędne dla niemowląt*, takie jak:
  • Laktoza
  • Niezbędne witaminy i minerały
  • Istotne kwasy tłuszczowe z wybranych olei roślinnych (słonecznik i rzepak)

* Niemodyfikowanego mleka koziego lub krowiego nie powinno podawać się dzieciom poniżej 12 miesiąca życia, ponieważ nie zawiera ono odpowiedniej ilości białek, laktozy, tłuszczów, witamin i minerałów.

Ocena kliniczna

Przeprowadzono dwa odrębne, randomizowane, kontrolowane badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą (RCTs) nad składem mieszanki wyprodukowanej z pełnego mleka koziego. W badaniach porównano rozwój zdrowych noworodków karmionych mlekiem modyfikowanym kozim i krowim 1,2,3. W ostatnim randomizowanym badaniu całkowitą liczbę 200 noworodków karmionych sztucznie podzielono na dwie grupy – jednej podawano mleko modyfikowane kozie, a drugiej krowie. Dla porównania włączono też grupę referencyjną 101 dzieci karmionych piersią.

Wpływ na wzrost

Nie stwierdzono różnic w przybieraniu masy ciała między niemowlętami karmionymi kozim lub krowim mlekiem modyfikowanym.

Opis składników pokarmowych

W badaniu poddano analizie rozwój niemowląt oraz składniki odżywcze, takie jak:

Żelazo: badano poziom hemoglobiny, białka które jest wskaźnikiem przyswajalności żelaza. Nie stwierdzono różnic między poziomem hemoglobiny u dzieci karmionych modyfikowanym mlekiem kozim, a tych karmionych piersią. Potwierdza to, że ilość dostarczanego przez modyfikowane mleko kozie żelaza była odpowiednia.

Kwas foliowy: Poziom kwasu foliowego u dzieci karmionych kozim mlekiem modyfikowanym był w normie, co potwierdza odpowiednią ilość dostarczanego żelaza.

Po przeanalizowaniu powyższych wyników Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał decyzję, że mleko kozie jest odpowiednim źródłem białka w mleku modyfikowanym początkowym i następnym.

Przypisy
 1. Grant, Rotherham, i in. (2005). Randomized, double-blind comparison of growth in infants receiving goat milk formula versus cow milk infant formula. J Paediatr Child Health 41: 564.
 2. Zhou, S.J, Sullivan i in. (2014) Nutritional adequacy of goat milk infant formulas for term infants: a double blinded randomised controlled trial British Journal of Nutrition 111, 1641
 3. Tannock, Lawley i in. (2013) Comparison of the Compositions of the Stool Microbiotas of Infants Fed Goat Milk Formula, Cow Milk-Based Formula, or Breast Milk Applied and Environmental Microbiology 79: 3040
 4. EFSA Komisja ds. Produktów Dietetycznych (2012). Opinia Naukowa na temat odpowiednich właściwości białka mleka koziego jako źródła białka w mleku modyfikowanym początkowym i następnym. EFSA Journal 10: 2603