Pochodzenie Capricare®

Dairy Goat Co-operative Ltd z Nowej Zelandii (DGC) jako pierwsza na świecie stworzyła w 1988 roku produkty spożywcze dla niemowląt oparte na mleku kozim.

Marka Capricare® firmy DGC łączy w sobie wyniki ostatnich badań naukowych* z najnowszą technologią przetwarzania i zastosowania pełnego mleka. Wszystko po to, aby dostarczać produkt zachowujący naturalne właściwości odżywcze mleka koziego.

Firma DGC powstała w 1984 roku w efekcie połączenia kilku spółdzielni mleczarskich zajmujących się przetwórstwem mleka koziego w Nowej Zelandii.

Po sukcesach na rynkach Nowej Zelandii, Australii i w Tajwanie eksport produktów DGC rozwinął się i obecnie mleko modyfikowane tej marki ma już ugruntowaną pozycję w 20 krajach. Od 2003 roku firma DGC inwestuje w coraz nowocześniejsze technologie produkcji: suszenie rozpyłowe, mieszanie na sucho, produkcję puszek i puszkowanie. Wszystkie zakłady produkcyjne oraz siedziba firmy zlokalizowane są w mieście Hamilton, w Nowej Zelandii.

Firma DGC jest jednym ze światowych liderów przemysłu spożywczego, wytwarzających sproszkowane mleko kozie. Jako pierwsza na świecie opracowała kozie mleko modyfikowane i wprowadziła je do sprzedaży. Rozwija także produkcję wielu sproszkowanych wyrobów spożywczych z mleka koziego.

Mleko modyfikowane Capricare® pojawiło się na rynkach europejskich w związku z wnioskiem firmy złożonym do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w 2012 roku. Działanie DGC doprowadziło do zmiany dyrektywy Unii Europejskiej i wprowadzenia koziego mleka modyfikowanego na rynki europejskie (Dyrektywa 2013/46/EU).

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami.

Innowacyjność

Podczas gdy więksi, międzynarodowi producenci mleka modyfikowanego skupili się na produktach opartych na mleku krowim, DGC wypełniła niszę na rynku koncentrując się na innym źródle białka - mleku kozim.

Nowatorskie podejście DGC okazało się być czymś więcej niż tylko pomysłem na alternatywne źródło białka:

  • Zespół zajmujący się rozwojem produktów DGC wciąż unowocześnia skład mieszanki, tak aby był zgodny z przepisami międzynarodowymi oraz trendami w żywieniu określonymi przez europejski niezależny Naukowy Komitet Doradczy.
  • Urządzenia produkcyjne firmy DGC zostały stworzone specjalnie do produkcji sproszkowanych artykułów spożywczych z mleka koziego.
  • Firma DGC jest zaangażowana w pierwszy na świecie program badawczy dotyczący odżywiania mlekiem kozim.
  • Jest też jedyną firmą na świecie, która wzięła udział w badaniu klinicznym z podwójną ślepą próbą nad bezpieczeństwem i efektywnością mleka koziego w mieszankach dla niemowląt (ukończono dwa badania kliniczne).
  • To właśnie firma DGC złożyła deklaracje i wnioski do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o dopuszczenie i uznanie mleka koziego w Europie jako źródła białka w mleku modyfikowanym dla niemowląt.
DGC jest własnością rolników, którzy dostarczają mleko z regionów Northland, Taranaki i Waikato Wyspy Północnej w Nowej Zelandii.

Pochodzenie Capricare®

Dairy Goat Co-operative Ltd z Nowej Zelandii (DGC) jako pierwsza na świecie stworzyła w 1988 roku produkty spożywcze dla niemowląt oparte na mleku kozim.

Marka Capricare® firmy DGC łączy w sobie wyniki ostatnich badań naukowych* z najnowszą technologią przetwarzania i zastosowania pełnego mleka. Wszystko po to, aby dostarczać produkt zachowujący naturalne właściwości odżywcze mleka koziego.

Innowacyjność

Podczas gdy więksi, międzynarodowi producenci mleka modyfikowanego skupili się na produktach opartych na mleku krowim, DGC wypełniła niszę na rynku koncentrując się na innym źródle białka - mleku kozim.

Nowatorskie podejście DGC okazało się być czymś więcej niż tylko pomysłem na alternatywne źródło białka:

  • Zespół zajmujący się rozwojem produktów DGC wciąż unowocześnia skład mieszanki, tak aby był zgodny z przepisami międzynarodowymi oraz trendami w żywieniu określonymi przez europejski niezależny Naukowy Komitet Doradczy.
  • Urządzenia produkcyjne firmy DGC zostały stworzone specjalnie do produkcji sproszkowanych artykułów spożywczych z mleka koziego.
  • Firma DGC jest zaangażowana w pierwszy na świecie program badawczy dotyczący odżywiania mlekiem kozim.
  • Jest też jedyną firmą na świecie, która wzięła udział w badaniu klinicznym z podwójną ślepą próbą nad bezpieczeństwem i efektywnością mleka koziego w mieszankach dla niemowląt (ukończono dwa badania kliniczne).
  • To właśnie firma DGC złożyła deklaracje i wnioski do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o dopuszczenie i uznanie mleka koziego w Europie jako źródła białka w mleku modyfikowanym dla niemowląt.

DGC was formed in 1984 from an amalgamation of a number of different goat milk co-operatives around New Zealand.

Following success in markets such as New Zealand, Australia and Taiwan, DGC’s export markets have continued to diversify and the formula products are now well established in around 20 countries. From 2003, DGC invested in its own manufacturing facilities – spray drying, dry blending, can manufacturing and canning. These manufacturing plants are all on the same Hamilton, New Zealand, site alongside the company’s head office.

DGC is the world's leading manufacturer of goat milk nutritional powder products. DGC developed the world's first commercialized infant formulae from goat milk, and continues to develop and manufacture a range of consumer packaged nutritional powders based on goat milk.

Capricare® formulae have been launched in the European market as a result of DGC’s submission in 2012 to the European Food Safety Authority (EFSA). DGC achieved change to the EC Directive to include goat milk formulae for European markets (Directive 2013/46/EU).

Contact us for more information

DGC jest własnością rolników, którzy dostarczają mleko z regionów Northland, Taranaki i Waikato Wyspy Północnej w Nowej Zelandii.