Nasz proces produkcji

Przyjrzyj się naszemu łagodnemu procesowi produkcji i dowiedz się, co nas wyróżnia

Z pełnotłustego mleka

Tłuszcz mleczny jest jednym z najistotniejszych składników odżywczych zawartych w mleku kobiecym. W przeciwieństwie do większości mlek modyfikowanych dla niemowląt produkty Capricare® powstają z pełnotłustego mleka. Dzięki temu mleko modyfikowane Capricare® jest naturalnym źródłem tłuszczu mlecznego i błon otaczających kuleczki tłuszczu mlecznego (MFGM, ang. milk fat globule membrane). Błona otaczająca kuleczki tłuszczu mlecznego zawiera bioaktywne lipidy (fosfolipidy, sfingolipidy i cholesterol) oraz specyficzne dla błon białka. Badania wykazały, że związki te mają dobroczynny wpływ na rozwój niemowląt.1

100%

Tłuszcz mleczny
Mleko kobiece

45%

Tłuszcz mleczny
Capricare®

100%

Tłuszcz mleczny
Inne formuły ogólne

Łagodny proces produkcji

Produkty Capricare® powstają z pełnotłustego mleka. Oznacza to, że proces ich przetwarzania jest bardziej łagodny i obejmuje mniejszą liczbę etapów opartych na wykorzystaniu wysokiej temperatury. To chroni białka, hamując proces ich glikacji.

Glikacja białek zmienia ich strukturę, co może mieć wpływ na strawność oraz prowadzić do powstawania końcowych produktów zaawansowanej glikacji białek (AGEs, ang. advanced glycation end-products). Obserwuje się związek pomiędzy spożywaniem pokarmów zawierających końcowe produkty zaawansowanej glikacji białek a stanami zapalnymi, stresem oksydacyjnym i insulinoopornością.2,3

Tylko najistotniejsze składniki

Produkty Capricare® opracowano w oparciu o naturalne walory pełnotłustego mleka koziego, do którego dodano tylko niezbędne składniki.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom mleko kozie ma naturalny profil aminokwasowy bardziej zbliżony do mleka kobiecego i zawiera takie składniki bioaktywne jak nukleotydy i poliaminy. Naturalna obecność tych substancji w mleku kozim sprawia, że mleko modyfikowane Capricare ma bardziej naturalną formułę, zapewniając przy tym wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne niemowlętom do prawidłowego rozwoju.
• Bez oleju palmowego — mleko modyfikowane Capricare® zawiera tłuszcz mleczny, naturalne źródło kwasu palmitynowego w pozycji sn-2
• Bez dodatku serwatki — naturalny profil aminokwasowy mleka koziego nie wymaga uzupełniania serwatką

Bibliografia:
1 Gallier S, et al. Whole Goat Milk as a Source of Fat and Milk Fat Globule Membrane in Infant Formula. Nutrients. 2020;12(11):34-86.
2 Zenker HE, et al. Lysine blockage of milk proteins in infant formula impairs overall protein digestibility and peptide release. Food Funct. 2020; 11:358-369.
3 Prosser CG, et al. Nε-carboxymethyllysine in nutritional milk formulas for infants. Food Chem. 2019; 274:886-890.